1fa14fb0_dion_2.jpg

2016 Yang Water - GIFT


Yang Water + Yang Earth


Yang Water + Yin Water

vNE8214NS9GOvXOy7DCu_DSC_0266_ATHE_2.jpg

2016 Yin Wood - CHOICE


Yin Wood + Yang Earth


Yin Wood + Yin Water

photo-1422415685270-97d4c082317b_blur.jpg

2016 Yang Metal - MISSION


Yang Metal + Yin Earth

 
 

Yang Metal + Yin Fire


1.png

Yang Metal + Yin Metal

 
 
 

Yang Metal + Yin Water


Yang Metal + Yin Wood

 
 
flowers-desktop-wallpapers-with-birds_hera_2.jpg

2016 Yin Fire - OVERCOME


Yin Fire + Yang Water


Yin Fire + Yang Wood

 
 

1.png

Yin Fire + Yang Earth

 
 
 

Yin Fire + Yin Water

 
 

Yin Fire + Yang Metal