2016 Yang Metal - MISSION


Yang Metal + Yin Earth

 
 

Yang Metal + Yin Fire


1.png

Yang Metal + Yin Metal

 
 
 

Yang Metal + Yin Water


Yang Metal + Yin Wood